Etikos kodeksas

Gerbiame savo klientus ir kandidatus, todėl vykdydami projektus įsipareigojame elgtis etiškai ir konfidencialiai.

Kviečiame susipažinti su UAB „Biuro“ etikos kodeksu.

Etikos kodeksu nustatomi etiško verslo standartai ir jis yra privalomas visiems darbuotojams kasdienėje įmonės veikloje, įskaitant bendravimą su laikinaisiais darbuotojais, klientais bei tiekėjais.

Laikinojo įdarbinimo paslaugas teikiame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.

Netoleruojame jokių neteisėtų mokėjimo būdų klientams, tiekėjams, darbuotojams, todėl draudžiame bet kokią korupcijos formą, įskaitant kyšininkavimą ir turto prievartavimą. Laikomės antikorupcijos įstatymų tose šalyse, kuriose dirbame.

UAB „Biuro“ yra verslo ženklinimo iniciatyvos, skatinančios skaidrią Lietuvos verslo praktiką, „Baltoji banga“ narė. Prie „Baltosios bangos“ prisijungėme siekdami pabrėžti išskirtinį UAB „Biuro“ požiūrį į darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos skaidrumą, taip pat skatindami mūsų esamus ir potencialius darbuotojus netoleruoti atlyginimų „vokeliuose“.

PRANEŠIMAI APIE ĮMONĖS TVARKOS PAŽEIDIMĄ

UAB „Biuro“ skatina darbuotojus kalbėti laisvai ir prireikus saugiai ir konfidencialiai kelti į viešumą visas abejotinas situacijas. Pastebėję vidinių norminių aktų arba išorinių įstatymų ir teisės aktų pažeidimus, arba neetišką elgesį, privalote apie tai pranešti.

Tai galite padaryti vienu iš toliau nurodytų būdų:

1. Kreipkitės į tiesioginį vadovą arba projektų vadovą, kuris padės išspręsti susiklosčiusią situaciją.

2. Jei norite pranešti apie įmonės tvarkos pažeidimą anonimiškai, tai galite atlikti užpildę „Pranešimo apie įmonės tvarkos pažeidimą” formą. Jūsų komentaras pasieks įmonės vadovą, kuris toliau spręs susiklosčiusią situaciją.

„Pranešimo apie įmonės tvarkos pažeidimą” formą rasite čia: http://bit.ly/2m38zMK