Narystė asociacijose

BIURO yra viena iš LĮĮA steigėjų ir aktyvi narė. Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje laikinojo įdarbinimo praktikus jungianti organizacija, skatinanti rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis emigracijos ir nelegalaus darbo mastams mažinti.
LĮĮA yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narė.
LĮĮA yra World Employment Confederation-Europe narė.
BIURO yra verslo ženklinimo iniciatyvos, skatinančios skaidrią Lietuvos verslo praktiką, „Baltoji banga“ narė.
BIURO yra Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) narys. AHK priklauso pasauliniam vokiečių užsienio prekybos rūmų tinklui bei vienija daugiau nei 460 narių trijose Baltijos valstybėse. AHK biurai yra įsikūrę Vilniuje, Rygoje ir Taline.